Browsing: fatali’

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Kx%3dAzKyL_xrbs_92_1tYq_A9_xrbs_87jclUob.kDjBrJy.6uD_1tYq_A9l_IZvV_SoKtC.jLvO_1tYq_A9_xrbs_97oFn_IZvV_TmK2T5Xh_IZvV_TjBs_IZvV_TmGA4p_KWtY_Vg_IZvV_TmOvR7P7–a_1tYq_AY4_IZvV_TmI2_IZvV_SE._KWtY_Vj9-Ccv_IZvV_Tj8mV_1tYq_AY4_IZvV_TmIv_IZvV_SES_xrbs_87C_KWtY_Vg-_IZvV_SEQ_xrbs_95yO_xrbs_8WsYl3GXuR_1tYq_B4EC_1tYq_B7tR5M_2j4gTdUp%26i%3dRIY0WH%267%3dsL2OiS.w8z%2602%3dTCUCb%26r%3dR%26w%3dT9XEZ%26u%3dSCcE%26K%3d-AcCaBXDXDZ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) Ufficio Stampa del Comune di Ferrara…