Browsing: progettazione

(AGENPARL) – ven 23 settembre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=M6%3d9HM7J_Ftjq_Q4_9rqs_I7_Ftjq_P9ra4WwZ.3Fr00L7.4CF_9rqs_I74_Khtn_UwIBE.rJDQ_9rqs_I7_Ftjq_Q9wD6_Khtn_VuIJVCVz_Khtn_Vr0A_Khtn_VuES6x_Iovg_Ty_Khtn_VuMD_Khtn_Uw_OO–c_9rqs_IWL_Khtn_VuGJ_Khtn_UM._Iovg_T2A-KaD_Khtn_Vr65X_9rqs_IWL_Khtn_VuGD_Khtn_UMQ_Ftjq_P9K_Iovg_Ty-_Khtn_UMO_Ftjq_Q77M_Ftjq_PY1W45OVCT_9rqs_J2WE_9rqs_4r2yJ5BTBMKqTmk%266%3dHaTWMZ%262%3dFBJJ6I.E3M%26zJ%3dOZJWS%26E%3dH%26E%3dOVMZV%26H%3dIUXb%26A%3dTOWHXQTPV&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) Ufficio Stampa del Comune di Ferrara…