Agenparl

Generalitat de Catalunya

Agenparl Española Politica Estera Social Network

EL GOVERN, AJUNTAMENTS I EL SECTOR VITIVINíCOLA ACORDEN LES MESURES PER GARANTIR LA SEGURETAT EN LA VEREMA DEL 2020 A L’ALT PENEDèS

Redazione
(AGENPARL) – CATALUNYA, gio 13 agosto 2020 Fonte/Source: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387276/el-govern-ajuntaments-i-el-sector-vitivinicola-acorden-les-mesures-per-garantir-la-seguretat-en-la-verema-del-2020-a-l-alt-penedes...
Agenparl Española Politica Estera Social Network

AGRICULTURA CONVOCA AJUTS PER FOMENTAR QUE LES EXPLOTACIONS AGRíCOLES REBIN ASSESSORAMENT I SUPORT TèCNIC EN MATèRIA DE FERTILITZACIó SOSTENIBLE

Redazione
(AGENPARL) – CATALUNYA, mer 12 agosto 2020 Fonte/Source: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387273/agricultura-convoca-ajuts-per-fomentar-que-les-explotacions-agricoles-rebin-assessorament-i-suport-tecnic-en-materia-de-fertilitzacio-sostenible...
Agenparl Española Politica Estera Social Network

EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA PUBLICA ELS AJUTS PER A PAL·LIAR LES PèRDUES ECONòMIQUES DE LES LLOTGES PESQUERES CATALANES A CAUSA DE LA SITUACIó D’ALARMA SANITàRIA PER LA COVID19

Redazione
(AGENPARL) – CATALUNYA, lun 10 agosto 2020 Fonte/Source: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387249/el-departament-d-agricultura-publica-els-ajuts-per-a-palliar-les-perdues-economiques-de-les-llotges-pesqueres-catalanes-a-causa-de-la-situacio-d-alarma-sanitaria-per-la-covid19...
Agenparl Española Politica Estera Social Network

EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA CONVOCA 1,5 M€ EN AJUTS DESTINATS A COBRIR LES NECESSITATS DE LIQUIDITAT DE LES EXPLOTACIONS AGRàRIES AFECTADES PER LA COVID19

Redazione
(AGENPARL) – CATALUNYA, ven 07 agosto 2020 Fonte/Source: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/387215/el-departament-d-agricultura-convoca-1-5-m-en-ajuts-destinats-a-cobrir-les-necessitats-de-liquiditat-de-les-explotacions-agraries-afectades-per-la-covid19...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More