Agenparl

arbejdsomkostningerne

Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

LABOUR COSTS IN THE EU AND USA 2 QUARTER 2020

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, mer 23 settembre 2020 Arbejdsomkostninger i EU og USA 2. kvt. 2020 I årets andet kvartal steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i de 19 Euro-lande med 4,1 pct. på årsbasis. Næsten tilsvarende steg arbejdsomkostningerne pr. time i de 27 EU-medlemslande samlet set......
Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

CONSTRUCTION COST INDEX FOR RESIDENTIAL BUILDINGS 2 QUARTER 2020

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, ven 04 settembre 2020 Byggeomkostningsindeks for boliger 2. kvt. 2020 Med en stigning på 0,5 pct. var omkostningerne ved at bygge en bolig en smule højere i andet kvartal 2020 sammenlignet med kvartalet før. Stigningen i de samlede byggeomkostninger i andet kvartal 2020 skyldes en stigning i......

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More