Agenparl

andet

Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

NATIONAL ACCOUNTS 2 QUARTER 2020 REVISED

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, mer 30 settembre 2020 BNP Sæsonkorrigeret -6,8 % 1. kvt. 2020 – 2. kvt. 2020 Beskæftigelse Sæsonkorrigeret -3,3 % 1. kvt. 2020 – 2. kvt. 2020 Nationalregnskab 2. kvt. 2020 revideret Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 6,8 pct. i andet kvartal 2020, når der korrigeres for prisudvikling og......
Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

SECTOR ACCOUNTS 2 QUARTER 2020

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, mer 30 settembre 2020 Sektorregnskaber 2. kvt.2020 COVID-19-nedlukningen sendte danskernes opsparing i rekord med flere længder i andet kvartal 2020. Disponibel bruttoindkomst for husholdninger mv. var omtrent uændret med en svag stigning på 0,1 pct. i årets andet kvartal, når der korrigeres for prisbevægelser og normale sæsonudsving,......
Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

LABOUR COSTS IN THE EU AND USA 2 QUARTER 2020

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, mer 23 settembre 2020 Arbejdsomkostninger i EU og USA 2. kvt. 2020 I årets andet kvartal steg de gennemsnitlige arbejdsomkostninger pr. time i den private sektor i de 19 Euro-lande med 4,1 pct. på årsbasis. Næsten tilsvarende steg arbejdsomkostningerne pr. time i de 27 EU-medlemslande samlet set......
Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

PUBLIC EMPLOYMENT STATISTICS (QUARTERLY) 2 QUARTER 2020

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, lun 21 settembre 2020 Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 2. kvt. 2020 Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 700 fra første til andet kvartal, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Den offentlige beskæftigelse har ellers udvist en......
Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

ANIMAL PRODUCTION (QUARTERLY) 2 QUARTER 2020

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, ven 04 settembre 2020 Animalsk produktion (kvt.) 2. kvt. 2020 Der blev produceret 1.457 mio. kg mælk i andet kvartal 2020. Heraf var 184 mio. kg økologisk, hvilket er 1,5 pct. mere end andet kvartal 2019. Alligevel faldt den samlede produktion minimalt med 0,1 pct. På fem......
Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

NATIONAL ACCOUNTS 2 QUARTER 2020

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, lun 31 agosto 2020 Nationalregnskab 2. kvt. 2020 Bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 6,9 pct. i andet kvartal 2020, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Det viser den første beregning af det kvartalsvise nationalregnskab for andet kvartal. Kvartalsvæksten i BNP er dermed 0,5 procentpoint højere end BNP-indikatorens......
Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

INDICES OF AVERAGE EARNINGS 2 QUARTER 2020

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, lun 31 agosto 2020 Lønindeks 2. kvt. 2020 Lønudviklingen i virksomheder og organisationer (det private) var i årets andet kvartal på 2,0 pct. i forhold til samme kvartal sidste år. Lønudviklingen tager dermed et markant dyk i forhold til tidligere kvartaler, hvor den årlige stigning i gennemsnitstimelønnen......
Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

CULTURAL PARTICIPATION 2 QUARTER 2020

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, mar 25 agosto 2020 Kulturvaner 2. kvt. 2020 Nedlukningen under COVID-19 betød et skift i befolkningens motionsvaner. I stedet for foreninger og motionscentre, som var lukket pga. COVID19, dyrkede flere borgere i andet kvartal 2020 motion på egen hånd og uden betalt medlemskab. Andelen, der benyttede sig......
Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

EU HARMONIZED CONSUMER PRICE INDEX JULY 2020

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, lun 24 agosto 2020 Inflationen i Danmark +0,4 % Juli 2019 – juli 2020 Kerneinflationen i Danmark (inflation eksklusive energi og ikke-forarbejdede fødevarer) +1,0 % Juli 2019 – juli 2020 EU-harmoniseret forbrugerprisindeks juli 2020 Inflationen i Danmark steg fra 0,2 pct. i juni til 0,4 pct. i......
Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

AGRICULTURAL PRICE STATISTICS (QUARTERLY) 2 QUARTER 2020

Redazione
(AGENPARL) – DANMARK, ven 14 agosto 2020 Jordbrugets prisforhold (kvt.) 2. kvt. 2020 Jordbrugets bytteforhold blev i andet kvartal 2020 forringet med 6,5 pct. i forhold til første kvartal 2020. Særligt lavere priser på svin og kvæg trækker bytteforholdet ned. Prisfaldene henføres især til nedlukninger pga. COVID-19, hvilket har medført......

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More