(AGENPARL) – ven 18 giugno 2021 Warszawa, 18 czerwca 2021 r.
Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego
z Szefami Rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej
(akredytacje)
Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że 30 czerwca br. w Katowicach Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki spotka się z Szefami Rządów Państw Grupy Wyszehradzkiej.
Akredytacje można uzyskać przez system akredytacji online dostępny na stronie: [https://akredytacje.premier.gov.pl](https://akredytacje.premier.gov.pl/) w nieprzekraczalnym terminie do środy, 23 czerwca br., do godz. 12.00. Po tym terminie akredytacje nie będą przyjmowane.
O programie prasowym poinformujemy w osobnym komunikacie.
CIR zawiadamia również, że podczas wizyty będą obowiązywały POOL-e. Wyznaczone redakcje zostaną indywidualnie poinformowane o ich przyznaniu.
Centrum Informacyjne rządu
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
RODO – Informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
GDPR – Information on the processing of personal data can be found in the Public Information Bulletin of the Chancellery of the Prime Minister of Poland.