Agenparl
Image default
Home » PURCHASES AND SALES BY FIRMS JANUARY 2020

PURCHASES AND SALES BY FIRMS JANUARY 2020

(AGENPARL) – DANMARK, ven 13 marzo 2020

Firmaernes salg ekskl. energi

Sæsonkorrigeret

355,2 mia. kr.

Januar 2020

+5,8 %

December 2019 – januar 2020

Firmaernes køb og salg januar >

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg med 5,8 pct. fra december til januar. Samlet over de seneste tre måneder var der en stigning på 0,9. Det indenlandske salg ekskl. energi steg 5,1 pct. fra december til januar. Brancherne industrien samt bygge og anlæg er i fokus i denne offentliggørelse, da de bidrager med en stor andel af den samlede stigning i salget.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks>Industrien kommer stærkt tilbage efter stille december

Branchegruppen industrien steg 9,6 pct. fra december til januar. Specielt underbranchen fremstilling af motorer, vindmøller og pumper viste fremgang. Fremgang i salget af den type af varer genfindes også i Udenrigshandlen med varer, se Nyt fra Danmarks Statistik . En anden branchegruppe, der også havde stor fremgang, var bygge og anlæg. Her steg salget 6,7 pct. fra december til januar. Også i branchegruppen landbrug, skovbrug og fiskeri ses en stor fremgang på 38,5 pct. Man skal dog her være opmærksom på, at en stor del af denne branches tal er estimerede. 

Branchegrupperne for advokatvirksomhed samt revision i fremgang

De ikke-sæsonkorrigerede tal viser en fremgang på 8,3 pct., når januar 2019 sammenlignes med januar 2020. En af de brancher, der nød fremgang, var branchegruppen rådgivning mv. Denne branche har underbrancherne som fx advokatvirksomhed samt revision og bogføring. Disse brancher havde en stor stigning, når januar 2019 sammenlignes januar 2020 – se www.statistikbanken.dk/fiks33.  

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi mv. revideres løbende som følge af ændrede momsangivelser fra virksomhederne. Det sæsonkorrigerede salg for december 2019 er revideret fra 331,7 mia. kr. (se den seneste opgørelse i Nyt fra Danmarks Statistik ) til 335,7 mia. kr. Det er en nedjustering på 4,0 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2018

2019

2020

 

2018

2019

2020

 

mia. kr.

Januar

316,9

329,3

355,2

 

303,0

317,0

343,4

Februar

310,9

331,9

.

 

276,3

295,5

.

Marts

310,4

325,3

.

 

308,4

327,1

.

April

319,0

336,0

.

 

312,8

330,6

.

Maj

321,8

331,0

.

 

323,9

333,4

.

Juni

320,5

331,4

.

 

334,1

331,8

.

Juli

320,1

338,1

.

 

299,0

322,5

.

August

327,4

333,3

.

 

323,4

325,0

.

September

322,1

338,2

.

 

321,0

342,2

.

Oktober

326,3

352,6

.

 

343,5

371,8

.

November

326,5

342,9

.

 

341,0

351,3

.

December

326,4

335,7

.

 

355,7

370,1

.

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Dec.
2019

Jan.
2020

Æn-
dring

Sept.
2019
– nov.
2019

Nov.
2019
– jan.
2020

Æn-
dring

Jan.
2019

Jan.
2020

Æn-
dring

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

335,7

355,2

5,8

1024,1

1033,8

0,9

317,0

343,4

8,3

I alt inkl. energi mv.

383,6

402,0

4,8

1162,6

1172,5

0,9

371,3

394,8

6,3

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,2

14,2

38,5

30,2

34,5

14,2

7,3

11,2

53,1

Industri

66,7

73,2

9,6

210,2

209,4

-0,3

63,6

71,3

12,1

Bygge og anlæg

23,8

25,4

6,7

74,3

73,7

-0,9

19,6

20,6

5,3

Handel

122,4

123,0

0,5

375,8

369,0

-1,8

115,8

118,0

1,9

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

14,1

14,3

1,6

42,0

43,2

2,8

13,3

13,8

3,6

Engroshandel

77,9

78,7

0,9

245,2

235,5

-4,0

75,0

76,2

1,6

Detailhandel

30,4

30,0

-1,2

88,6

90,4

1,9

27,5

28,1

2,1

Transport

38,2

38,9

2,0

112,7

119,0

5,6

35,9

39,3

9,4

Hoteller og restauranter

5,6

5,7

1,2

16,6

16,9

2,2

4,4

4,8

8,7

Information og kommunikation

15,9

16,1

0,8

48,7

47,5

-2,5

17,0

17,2

1,0

Finansiering og forsikring

7,4

7,2

-2,6

21,4

21,8

1,9

7,3

8,1

11,6

Ejendomshandel og udlejning

6,8

6,5

-5,0

18,2

19,5

7,2

9,6

9,9

2,7

Fonte/Source: https://www.dst.dk/nyt/29718

Post collegati

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More