(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 [Rijksoverheid]
Prinses Laurentien opent tentoonstelling ‘boom roos vis’ in Nationaal Onderwijsmuseum
1 december 2021 – 15:37
RVD, nr. 343
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden opent donderdagmiddag 9 december in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht de tentoonstelling ‘boom roos vis, over leren lezen en leesplezier’. De tentoonstelling behandelt de leesmethode ‘Veilig leren lezen’, wil het leesplezier vergroten en staat stil bij de afnemende leesvaardigheid onder jongeren.
Sinds 1960 hebben ruim tien miljoen kinderen in Nederland en Vlaanderen leren lezen met ‘Veilig leren lezen’, een methode ontwikkeld door frater Caesarius Mommers. De methode begon met de woorden ‘boom roos vis’. Het zestigjarig bestaan van ‘Veilig leren lezen’ vormt de aanleiding voor de tentoonstelling. Leesplezier en leesvaardigheid staan daarbij centraal. In de tentoonstelling wordt tevens de vraag gesteld hoe het kan dat de cijfers op het gebied van leesvaardigheid onder jongeren dalen en hoe het leesplezier kan worden bevorderd. Naast de tentoonstelling is er een educatief programma voor kinderen en jongeren, zijn er activiteiten waarin lezen en voorlezen een grote rol spelen en is er aandacht voor kennisuitwisseling tussen onderwijsprofessionals over het leren lezen en het maken van lesprogramma’s.
Prinses Laurentien is aanwezig bij het openingsprogramma, waarin een introductie op de tentoonstelling wordt gegeven. Samen met een leerling uit groep drie leest de Prinses een kort verhaal voor over leren lezen en leesplezier. Vervolgens opent zij samen met kinderen die onlangs hebben leren lezen de tentoonstelling. Tijdens een rondgang spreekt de Prinses met verschillende betrokkenen bij de totstandkoming van de tentoonstelling en ontmoet zij kinderen en jongeren die het educatieve programma rond ‘boom roos vis’ volgen.
Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)
Aankomsttijd: 15:00 uur
In afstemming met de betrokken organisaties zijn maatregelen getroffen om het bezoek te kunnen laten plaatsvinden, waarbij de richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen. Om die reden geldt er voor media een (zeer) beperkte toelatingsregeling.
Geaccrediteerde media ontvangen na sluiting van de accreditatie een persprogramma met nadere informatie. Mocht uw accreditatieverzoek niet kunnen worden gehonoreerd, verzoeken we u ook niet aanwezig te zijn.
Meer informatie
Nationaal Onderwijsmuseum
Linda Terpstra
Rijksvoorlichtingsdienst