(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 [Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport]
Persuitnodiging
21 oktober 2021 – 15:35
Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)
In oktober 2020 maakte staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) bekend dat er de komende jaren ruim 20 miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor een extra impuls aan de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap in Nederland. Hiermee wordt iedereen bedoeld die een geschiedenis heeft met voormalig Nederlands-Indië. Het afgelopen jaar is in overleg met vertegenwoordigers van de gemeenschap besproken hoe dit geld zo goed mogelijk besteed kan worden.
Op maandag 25 oktober zal staatssecretaris Blokhuis het plan ‘Collectieve Erkenning Indische gemeenschap in Nederland – een extra gebaar 2021-2024’ bekendmaken. Hier wordt onder andere de commissie gepresenteerd die gaat adviseren hoe de kennis van de geschiedenis over voormalig Nederlands-Indië kan worden versterkt onder alle Nederlanders. De bijeenkomst vindt plaats van 15.30 uur tot 16.15 uur in Museum Sophiahof, de Indische pleisterplaats in Den Haag. De presentatie van de bijeenkomst is in handen van tv-presentator Hans Goedkoop en is digitaal voor het publiek te volgen. We nodigen u van harte uit om fysiek aanwezig te zijn bij de presentatie van de plannen. Na afloop van de presentatie is de staatssecretaris in Museum Sophiahof beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.
Mocht u de bijeenkomst digitaal volgen dan kan dit via de volgende link: [https://www.museumsophiahof.nl/collectieve-erkenning-indische-gemeenschap](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/gcookq4t4tlu4fliwtbtj44tvm4eyy2iyivbkdiftvdsaz3roewgo3qdilfmzn3ryumjococqmzny/hi7ujaj2tzwigvii36wcmkmsp4)
Adres:
Nationaal Museum Sophiahof
Sophialaan 10
2514 JR Den Haag
Colofon
De inhoud van dit bericht is opgesteld door:
– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (kerndepartement)
De volgende thema’s zijn gekoppeld:
– Gezondheid en zorg