(AGENPARL) – lun 20 settembre 2021 [Rijksoverheid]
Koningin Máxima bij vierde Koning Willem I lezing en winnaarsdiner
20 september 2021 – 13:42
RVD, nr. 264
Hare Majesteit Koningin Máxima neemt maandagmiddag 27 september deel aan een gesprek over ondernemerschap bij de vierde Koning Willem I Lezing. Dit vindt plaats in Theater Markant in Uden en markeert de start van de inschrijving voor de tweejaarlijkse ondernemingsprijzen van de Koning Willem I Stichting (KW-I). Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting en lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap (Comité).
Met de ondernemingsprijzen wil de stichting bekendheid geven aan positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie. De Koning Willem I Prijs categorie Grootbedrijf en categorie MKB en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap worden tweejaarlijks toegekend, met steun van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voorzitter van de stichting is de president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot.
Dit jaar bestaat het plenaire programma uit twee lezingen en gesprekken met als hoofdthema ‘herstel en veerkracht’. Ondernemer Ruud Koornstra vertelt hoe hij is omgegaan met de coronacrisis. Diederik Laman Trip, lid van het Comité, gaat in op de ontwikkelingen in het mkb en de veerkracht van ondernemers. Hij doet dit aan de hand van de ‘Staat van het MKB’. Dit is een jaarlijkse trendanalyse van het Comité waarin een beeld wordt geschetst van het mkb op basis van de meest recente data van het CBS. De cijfers en analyses geven meer inzicht in de economische situatie van Nederland. Het Comité geeft op basis hiervan aanbevelingen aan de overheid en ondernemers. In augustus 2020 presenteerde het Comité het tussentijds advies ‘Investeren in herstel en groei van het mkb’ aan het kabinet. Dit werd uitgebracht vanwege de impact van de coronacrisis op het mkb en bestaat uit tien maatregelen die zijn verwerkt in drie programma’s: investeren in innovatie en groei, arbeidsmarktmobiliteit en versterking ondernemerschap.
Na de lezingen gaan Koningin Máxima, Klaas Knot en Jacco Vonhof, bestuurslid KW-I Stichting en voorzitter MKB-Nederland, met elkaar in gesprek over het thema ‘Never waste a good crisis’. Koningin Máxima heeft als lid van het Comité het afgelopen jaar diverse digitale en fysieke werkbezoeken gebracht aan ondernemers, regelmatig vergezeld door SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Het tweede gesprek gaat over duurzaamheid. Yousef Yousef, CEO LG Sonic en voorzitter VNO-NCW netwerk Groene Groeiers, Marian van der Heijden, voorzitter MVO-Nederland en Elfrieke van Galen, Commissaris Schiphol bespreken vanuit hun functies dit thema.
Na afloop van het programma is er een besloten diner met het bestuur van de stichting, oud-winnaars, leden van de vakjury en leden van de Regionale Selectie Commissies. Koningin Máxima spreekt en marge van het diner met een aantal ondernemers over de impact van de coronacrisis op hun activiteiten.
De Koning Willem I Stichting is in 1958 op initiatief van De Nederlandsche Bank in het leven geroepen door een aantal aan het bedrijfsleven verbonden organisaties. Doel van de stichting is de nationale economie nieuwe impulsen te geven en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten.
Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)
Aankomsttijd: 17.00 uur
Accreditatie: tot uiterlijk vrijdag 24 september 12.00 uur per e-mail aan:
Vermeld bij aanmelding naam, medium en functie.
Vanwege de aard van het evenement en de beschikbare ruimte geldt een beperkte toelating. Na sluiting van de accreditatie ontvangt u een persregeling.
Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviewverzoeken:
Koning Willem I Stichting
Trusted Media
Jan-Kees Emmer