Agenparl
Agenparl English Economia Politica Estera Social Network

GOVERNMENT QUARTERLY ACCOUNTS 4 QUARTER 2019

(AGENPARL) – DANMARK, ven 27 marzo 2020

Offentligt kvartalsregnskab 4. kvt. >

Den offentlige finansielle nettoformue var 143 mia. kr. ved udgangen af 2019. Det svarer til 6,2 pct. af BNP. Den offentlige finansielle nettoformue var dermed solid ved indgangen til 1. kvt. 2020, hvor økonomien bliver påvirket af Corona-krisen. I løbet af 2019 steg nettoformuen med 111 mia. kr., og næsten halvdelen af stigningen lå i fjerde kvartal. Stigningen i nettoformuen i 2019 kan hovedsageligt tilskrives overskuddet på den offentlige saldo på 85 mia. kr. samt kursstigninger på det børsnoterede selskab Ørsted A/S på 53 mia. kr.

Offentlig saldo og finansiel nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/off13, off22, off3k, nkn1 og nan>Stigning i moms og kildeskatter

Det sæsonkorrigerede momsprovenu var i fjerde kvartal 2019 på 56,2 mia. kr., hvilket er 1,1 mia. kr. højere end i tredje kvartal 2019. Stigende momsindtægter afspejler et stigende privatforbrug, da momsen er en indirekte skat, som beregnes af varens eller tjenesteydelsens værdi. De sæsonkorrigerede kildeskatter indbragte 113,0 mia. kr. i fjerde kvartal 2019, det svarer til en stigning på 0,9 mia. kr. i forhold til tredje kvartal 2019. Kildeskatterne omfatter de indtægter, som staten og kommunerne modtager via indkomstskatten.

Moms og kildeskatter, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/off12K.

Fonte/Source: https://www.dst.dk/nyt/30021

Related posts

#WORLDCUPATHOME: MATCH OF THE CENTURY GOES FRANCE’S WAY

Redazione

#INFERMIERIPERCOVID; IN 9.448 HANNO RISPOSTO ALLA CHIAMATA

Redazione

EL SERVICIO DE ENDOCRINOLOGíA DE CIUDAD REAL ELABORA RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON DIABETES MELLITUS QUE PRESENTEN SíNTOMAS DE COVID19

Redazione

ALL LANES OF TUNG LUNG ROAD NEAR TUNG TAU (II) ESTATE MARKET & COOKED FOOD STALLS WHICH WERE CLOSED DUE TO TRAFFIC ACCIDENT ARE RE-OPENED TO ALL TRAFFIC.

Redazione

REFRAMING THE RENAISSANCE : VISUAL CULTURE IN EUROPE AND LATIN AMERICA, / EDITED WITH AN INTRODUCTION BY CLAIRE FARAGO

Redazione

AFGHANISTAN TOWARDS A COMPETENCY-BASED EDUCATION

Redazione

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More