(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Agenda informateurs Remkes en Koolmees donderdag 2 december 2021
1 december 2021 – 18:17
Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)
Informateurs Remkes en Koolmees vergaderen donderdag 2 december met de voorzitters en de secondanten van de fracties VVD, D66, CDA en ChristenUnie vanaf 13.30 uur.
Er is geen beeld- of persmoment voorzien.
Colofon
De inhoud van dit bericht is opgesteld door:
– Bureau Woordvoering Kabinetsformatie
De volgende thema’s zijn gekoppeld:
– Overig